MARIBO Kulturaxel

Maribo, DK

Bygherre

Lolland Kommune

Kontraktperiode

2019-2020

MARIBO KULTURAXEL

Som en del av Mariboområdesförnyelsen har Kragh&Berglund tagit fram ett förslag som knyter ihop staden och underbygger de andra initiativ som är kopplade till förnyelsen. I detta sammanhang skapade vi en "kulturaxel", som synliggjorde vägen från stationen till Maribo domkyrka. Vår vision var att skapa en distinkt bana och fysisk miljö som speglar Maribos identitet, iscensätter historiska platser och gör den till en attraktiv stad för invånare och besökare.

För att skapa en stark koppling mellan stationen och kyrkan har vi arbetat längs med kulturaxeln med ett robust golv samt en lekfull och futuristisk effektbelysning, som står i kontrast till stadsrummets golv. Inventarier som skulpturella möbler, som kan användas till boende, träning eller som scen, ska bidra till att locka barn och unga. Intill det gamla rådhuset placeras en lekskulptur med speglar som aktiverar torget intill gamla rådhuset. Kullar med konstgräs och effektbelysning kommer att etableras runt skulpturen.

EN ATTRAKTIV STAD PÅ BESÖK OCH BO IN

Genom kulturaxeln etableras tydligt markerade övergångar i form av gångjärn, som förstärker flödet av fotgängare över vägarna, och utförs antingen som en upphöjd yta täckt med kullersten eller som en lokal avsmalning av vägen. Tre nya stora växtbäddar etableras som skyddar stadslivet på torget från de många bilarna runt omkring och de ger träden bättre förutsättningar. Den befintliga muren mellan Jernbanegården och Qvades gård är delvis bevarad och omvandlad till en grön mur.