MÖTESPLATSER VID LAGAN

Vaggeryd, SV

Landskaps areal

1.200 ha

Byggherre

Vaggeryd Kommune

Projektet start

2017

Projektet status

Utfört 2018

MØDEPLADSER VED LAGAN

På uppdrag av Vaggeryds kommun har vi undersökt och tagit fram förslag på vilka möjligheter som kan skapas och förstärkas längs Lagan, den långa ån där cirka 30km går genom kommunen och det centrala Vaggeryd, en ort med cirka 5200 invånare i Småland. Utredningen är en vision för 2020 som går ut på att framhäva natur och kultur, och göra det levande landskapet tillgängligt och lockande för alla. Projektet ska medvetandegöra Lagan och göra att Vaggerydsborna kan känna stolthet över sin vackra natur.

Vandringsleden vid Lagan samlas ihop och görs orienterbar genom att identitetsskapande element placeras längs hela sträckningen. Vi föreslår att detta kan vara runda bänkar med hög igenkänningsfaktor, väderskydd, information, bland annat. Detta kan användas både för att skapa stråk, nya platser och för att ta tillvara på existerande platser. Det ska bli ett pärlband av upplevelser, där de goda och stundvis gömda platserna lyfts fram och ger möjlighet till aktiviteter, mötesplatser, vila och stilla kontemplation.

LIV LÄNGS LAGAN

Längs Lagan ska Vaggerydsborna kunna samlas kring aktiviteter som sport och träning, friluftsliv och lek för stora och små, på lekplatser och i naturen. Detta kan hjälpa Vaggerydsborna att lättare ta del av och använda det vackra vattennära naturområde som är en del av deras vardagsmiljö och göra det till en självklar grön infrastruktur i både stad och landskap.