NITTEDAL

Nittedal, NO

Landskapsareal

700.000 m2

Byggherre

Nittedal Kommune

Projektets start

2017

Projektets status

Udført parallelopdrag 2019

Samarbete

Holcher Nordberg, DEM Esbensen, Urban Creators

NITTEDAL

För Nittedals kommun har Kragh & Berglund i samarbete med Holscher Nordberg, Urban Creators och DEM Esbensen tagit fram en övergripande plan och strategi för utvecklingen av Nittedal.

Med natur och vatten som centrala strategiska verktyg är utvecklingen av Nittedal strukturerad i flera steg. Vattnet bearbetas och får nya banor och blir ett identitetsskapande element för de nya stadsdelarna. Det gröna sträcker sig över staden och för in naturen i centrum och är en del av nätverket av naturstigar och banor.

EN LEVANDE STAD RUNT VATTEN

Den framtida bebyggelsen innehåller gemensamma funktioner strategiskt disponerade i planen för att programmet i stadskärnan ska förtätas. En täthet som möjliggör synergin mellan funktionerna och bildar utgångspunkten för ett levande och varierat stadsliv.