NORDSJÆLLANDS SJUKHUS

Hillerød, DK

Landskaps areal

125.000 m2

Byggherre

Region Hovedstaden, Nordsjællands Hospital

Tävlingsår

2013

Samarbejde

Schmidt Hammer Lassen Arkitekter, Eliassen & Lambertz-Nilssen Arkitekter, JJW Arkitekter, Haskoning Nederland B.V., Midtconsult

NORDSJÆLLANDS HOSPITAL

I samarbete med Schmidt Hammer Lassen deltog Kragh&Berglund 2013 i tävlingen om att designa Nordsjællands nya sjukhus i Hillerød. Sjukhuset ligger i naturen, men vi har också betonat att naturen och sjukhuset har möjlighet att växa tillsammans. I våra förslag odlar vi variationen och olikheten, oförutsägbarheten och de naturliga processerna.

Det finns ett vattenbord ända fram till byggnaden, det finns vild gräsmark vid ingången till sjukhuset, som är omgiven av vatten, diken, kärr, skog, trädrader och gräsmarker. Förgrönningen av platsen görs med gröna tak, mossträdgårdar, ormbunksträdgårdar och vattenträdgårdar. Det ovårdade och naturliga blir en egenskap i sig, de naturliga växtprinciperna skapar variation och det är inte viktigt att alla träd växer lika snabbt och är lika stora.

NATUR PÅ SJUKHUS

Den vilda naturens zoner används som grund för en förgrenad stig med många nischer och upplevelser, och de blir ett avbrott från såväl sjukhuset som kopplingen till den omgivande landsbygden och staden. Parkeringen är byggd med randig gräsarmering, som kan sippra ned regnvatten, men som också sliter på vissa ställen mer än andra, en naturlig utveckling och följd. Regnvattnet från de stora parkeringarna samlas upp i diken och leds till sjöarna – allt regnvatten leds på ytan till de låga områdena.