SANDVIG STRANDPROMENADE

Sandvig, Bornholm, DK

Areal landskap

8.500 m2

Bygherre

Bornholms regionskommune

Avtalsperiod

2006-2013

Samarbete

Realdania, Sandvig Borgergruppe, Bornholms Regionskommune

Priser

Vinder af Arkitekturpriset 2012 Bornholm

SANDVIG STRANDPROMENADE

När kustlinjen på Bornholm skulle renoveras och tänkas om bjöds Kragh & Berglund in till Sandvig för att arbeta med ortens identitet, som påverkades av den säsongsbetonade tillströmningen av turister. Vi valde att fokusera på att stärka den lokala identiteten genom en workshop med medborgarna. Resultatet blev ett multifunktionellt utrymme som kunde tillgodose behoven hos både lokalbefolkningen och turister, och samtidigt kustnära området. En ny strandpromenad längs vikens botten leder strandgästerna längs de vindpinade sanddynerna och ända ut i vattnet och en gångbro gör vattnet lättillgängligt för alla, inkl. vattensportutrustning.

VINKANDE BÄNKAR LÄNGST I VIKEN

Projektet är en del av en satsning för att stärka den byggda miljön i kustkommunen och ge invånare och turister nya möjligheter till utveckling. Den nya strandpromenaden skapar ett antal varierade zoner med sittplatser längs viken. Här skapas ett nytt stadsrum med plats för marknader, uteservering och lokala festligheter, där lek och sportaktiviteter flyter samman. Platsens föränderliga karaktär framhävs av strandpromenadens inslag i råträ, betong och kraftig plantering. Designen aktiverar inte bara användarna, utan också den unika naturen runt dem.

TESTIMONIAL

”Det är på ett mycket fint sätt skapat sammanhang i området längs bukten från stranden till hamnen, och sammanhangen mellan staden och kuststräckningen är återskapade. Strandpromenaden och de återskapade glitter och planteringar framstår nu som en del av det natursköna området vid Sandvigbukten. Strandpromenaden blev ett attraktivt stadsrum med goda uppehållsmöjligheter samt plats till marknader, kulturarrangemang, uteservering och lek.”

Winni Grosbøll, Borgmester Bornholms Regionskommune