SANDVIG STRANDPROMENADE

Sandvig, Bornholm, DK

Areal landskap

3.500 m2

Bygherre

Bornholms regionskommune

Projektets status

Utfört 2012

Priser

Vinder af Arkitekturpriset 2012 Bornholm

SANDVIG STRANDPROMENADE

I Sandvig på Bornholm har Kragh & Berglund renoverat och nytänkt kuststräckningen i viken vid stadens mitt. En ny promenad leder strandgästerna längs de vinpinade dynerna och ut mot vattnet. Platsens uttrycksfulla och förenderliga natur framhävs genom Strandpromenadens element i trä, betong och den vindtåliga planteringen. Projektet är en del av ett initiativ som ska stärka den byggda miljön i kustkommunen och ge nya möjligheter för utforskning för boende och turister. Det ska vara en aktiv plats för staden – på land och i vattnet, både sommar och vinter.

BØLGENDE BÆNKE I BUNDEN AF VIGEN

Den nya strandpromenaden skapar en rad varierande zoner med uppehållsplatser längs viken. Här skapas ett nytt stadsrum med plats för markneder, uteservering och lokala festligheter, där lek flyter ihop med sportaktiviteter. En uppdelad gångbro gör transport av friluftsutrustning till och från vattnet lätt för dykare och kajakister. Därmed blir vattnet lätt tillgängligt för alla, samtidigt som att gångbron ser till att vattensportsutövarnas väg till och från vattnet bliver lättare

TESTIMONIAL

”Det är på ett mycket fint sätt skapat sammanhang i området längs bukten från stranden till hamnen, och sammanhangen mellan staden och kuststräckningen är återskapade. Strandpromenaden och de återskapade glitter och planteringar framstår nu som en del av det natursköna området vid Sandvigbukten. Strandpromenaden blev ett attraktivt stadsrum med goda uppehållsmöjligheter samt plats till marknader, kulturarrangemang, uteservering och lek.”

Winni Grosbøll, Borgmester Bornholms Regionskommune