TORNHØJ PLEJEBOLIGER

Jyderup, DK

Landskaps areal

21.000 m2

Byggherre

VAB

Projektet start

2013

Projektet status

Utfört 2016

TORNHØJ PLEJEBOLIGER

Under 2016 uppfördes vårdboende i Jyderups kuperade gröna landskap. Projektet har lagt stor vikt på att skapa varierade och attraktiva rum med olika aktiviteter som är behagliga att vistas i. Vårdboendet är uppfört som allmänna bostäder.

vårdboende mitt i naturen

Ytorna delas upp i mindre enheter med olika typologier som omgärdas av olika ängsväxter, som flyter in och ut i bebyggelsen. Närmare inpå byggnaderna finns mer kultiverade landskap som nyttoträdgården och klippt gräs, och i det centrala gårdsrummet finns sinnesträdgården. Kontrasten mellan det klippta gräset och de höga och blomstrande gräsfälten är tydlig och ger en stark variation i rumsligheten och upplevelsen av platserna. Hela året runt finns en variation med växter, färger och blomning som skapar en interessant utemiljö, samt ängsplantering och perenner med låga skötselkrav. Stigarna i bebyggelsen har ett organiskt och lugnt formspråk med körbart underlag, som är framkomligt med rullstol. Stigarna slingrar sig in och ut ur bebyggelsen och landskapet, och skapar platser där man kan vistas och tydligt definierade stignät.