VØLUND

Vølund, Holbæk, DK

Byggherre

VAB Vølund

Kontaktperson hos byggherre

Thomas Høtoft, +45 59 25 80 12

Kontraktperiode

2012-2019

Credits

Kullegaard

VØLUND

Många flerfamiljshus präglas av oinspirerande ankomstytor med gångvägar tätt längs husen och en gräsmatta eller plantering i mitten. Mellan VAB Vølunds bostadshus vid Holbæk, Danmark, har Kragh & Berglund tillsammans med Kullegaard Arkitekter skapat ett alternativ till detta mer traditionella grepp genom att minska de hårdgjorda ytorna och flytta gångvägarna mitt emellan byggnaderna i ett grenmönster, som skapar avbrott och en spännande rumslig upplevelse mellan husen och planteringen.

Planteringen är frodig med robusta arter, blomstrande buskar och vajande gräs. Området får även en terrass framför den gemensamma lokalen, en lekplats och en kulle som kan bli en pulkabacke om vintern. Ett litet vattenhjul, där det står vatten när det regnar, ger rika möjligheter för lek och är samtidigt en del av det lokala dagvattensystemet. Det gröna bilfria landskapet stärker biodiversiteten i området och ger de boende en spännande och varierad utsikt från sina bostäder.