Prekvalificerade till Tingbjerg kulturhus

Prekvalificerade
till Tingbjerg
kulturhus

Tillsammans med COBE och Sören Jensen Consulting Engineers är vi prekvalificerade för totalrådgivning för byggandet av ett nytt kulturellt centrum och bibliotek i Tingbjerg. Man önskar att huset ska bli ett varumärke för Tingbjerg, med distinkt arkitektur som återspeglar kulturliv och fritidsaktiviteter. Dessutom kommer materialval vara avgörande, eftersom du vill ha en “underhållsfri” byggnad. Det nya kulturcentret och biblioteket i Tingbjerg måste vara direkt relaterade till varandra och integreras med Tingbjergs skola och Tingbjergs simhall.

Sammen med COBE og Søren Jensen Rådgivende Ingeniører har vi vundet udbuddet for totalrådgivning i forbindelse med opførelse af et nyt kulturhus og bibliotek i Tingbjerg. Der er ønske om, at huset fremstår som varetegn for Tingbjerg, et markant arkitektonisk udsagn, som afspejler kulturelle tilbud og fritidsliv. Derudover vil materiale valg være af afgørende betydning, idet der ønskes en ”vedligeholdelsesfri” bygning. Det nye kulturhus og bibliotek i Tingbjerg skal ligge i umiddelbar tilknytning til og integreres med Tingbjerg Skole og Tingbjerg Svømmehal.