Vordingborg Byggherrerådgivning för borgterrängen

Vordingborg
Byggherrerådgivning
för borgterrängen

Kragh & Berglund är utvald som byggherrerådgivare för borgterrängen vid Danmarks Borgcenter. Syftet med rådgivningen är att säkra fasthållandet av ett redan fastlagt huvudgrepp och designlinje genom landskapsprojektets delområden.