Indlæg

Søndermarken Vejle Fremtidens forstæder igang

Søndermarken Vejle
Fremtidens forstæder
igang.

SØNDERMARKEN – VISIONER FOR FREMTIDENS FORSTAD, hvad skal fremtidens forstad kunne. Konkurrencen er udskrevet af Vejle kommune i samarbejde med Realdania.

“Oprindeligt betegnede forstaden bebyggelse uden for stadens forsvarsværker[2], som i krigstilfælde skulle fjernes af hensyn til beskydningen af en angribende fjende i det mindste ud i en vis afstand – den såkaldte demarkationslinje – og den nye betydning vandt først frem omkring århundredeskiftet (1900), da stædernes forsvarsværker blev nedlagte i kraft af tidens udvikling, der havde gjort dem virkningsløse og dermed overflødige.

Mange forstæder i større danske byer har oprindeligt udviklet sig som små selvstændige byer, der først med tiden voksede sammen med en større by. Derfor er en forstad gerne kendetegnet ved at have sit eget centrum, forretningsliv, industri med videre.

Selv om forstæder også kendes tidligere var det først ved industrialiseringen fra midten af 1800-tallet, at forstæder begyndte at vokse frem for alvor. I begyndelsen forsøgte man sig med indlemmelser, men da proceduren herfor var vanskelig og fremgangsmåden snart viste sig mislykket, begyndte man i statistisk henseende at registrere forstæder for derved at få byernes samlede indbyggertal[3].

Med tiden er mange gamle forstæder ved stadsgrænsereguleringer eller kommunalreformer blevet lagt sammen med den købstad, de lå i tilknytning til, for derved at opnå en samlet forvaltning af hele det sammenhængende, bebyggede byområde. Eksempelvis blev ved kommunalreformen 1970 de fleste forstæder i Danmark sluttet sammen med den købstad, de var knyttede til. Forstadsbegrebet anvendtes herefter kun om de kommuner, der lå i hovedstadsområdet for at tilkendegive deres sammenvoksning med København. Under hensyntagen til, at mange gamle forstæder fortsat udgør mere eller mindre velafgrænsede bebyggelser, vil det siden 1970 være mere rimeligt at tale om bydele snarere end om forstæder i traditionel forstand.” Fra wikipida.

Måske kunne det være mere hensigtsmæssigt at betragte forstaden som en del af byen ?

Portfolio Items