2019-11-20

Nyt Dansk Projekt

Lolland Kommune har valgt K&B til at udarbejde et skitseforslag til delprojektet ”Kulturaksens byrum” som er en del af Områdefornyelsen Maribo. Formålet med projektet er at skabe en rød tråd gennem byen som binder sammen og underbygger de andre tiltag i forbindelse med områdefornyelsen. Byrummet ønskes attraktivt for både børn og unge og have en høj funktionstæthed. Indgrebene skal umiddelbart og direkte appellere til de besøgende. Projektet skal understøtte handelslivet i Maribo, gennem attraktive byrum af en høj kvalitet, der indbyder til ophold og aktivitet. Vi glæder os til at komme i gang med processen og skabe nye oplevelser for mennesker i den smukke gamle by-midte.